Hồ sơ, thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch COVID-19

Để được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Thủ tục thực hiện ra sao?

Về vấn đề này, Công ty Luật Hữu Nghị giải đáp như sau: 

Căn cứ quy định tại Quyết định 22/2020/QĐ-TTg thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (gọi chung là người thuê đất) được giảm tiền thuê đất.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất thực hiện như sau:

**Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất:

Người thuê đất thuộc một trong các đối tượng nêu trên phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm:

(1) Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 22/2020/QĐ-TTg.

Theo đó, người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo đúng quy định.

(2) Bản sao Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Trình tự, thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất:

– Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất như trên (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định kể từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

– Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trên, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định https://phongkhamjkvietnam.vn/ giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định;

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

– Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2021 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 22/2020/QĐ-TTg.

– Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo Quyết định 22/2020/QĐ-TTg nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH HỮU NGHỊ

Số 8, ngõ 238 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 0945 865 586

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  luatsuhuunghi@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Sản Phẩm Liên Quan