Hướng dẫn chuyển hồ sơ trộm cắp điện để truy cứu hình sự

Theo Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự thì Hồ sơ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra gồm:

– Văn bản chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện.

– Biên bản vi phạm hành chính.

– Bản tính số lượng điện bị trộm cắp và giá trị thiệt hại do hành vi trộm cắp điện gây ra.

– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

– Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

– Biên bản kiểm tra sử dụng điện (nếu có), Biên bản kiểm tra hoạt động điện lực (nếu có).

– Biên bản kiểm tra thiết bị đo đếm điện năng (nếu có), Biên bản kiểm định thiết bị đo đếm điện năng (nếu có).

– Sơ đồ trộm cắp điện, ảnh, băng ghi hình, dữ liệu điện tử ghi nhận và mô tả hành vi vi phạm (nếu có).

– Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và các tang vật, phương tiện vi phạm kèm theo (nếu có).

– Các giấy tờ, tài liệu và đồ vật khác có liên quan.

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực từ ngày 05/10/2015.

Thông tư liên tịch 27_2015_TTLT_BCT_BCA_VKSNDTC_TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

  .

Sản Phẩm Liên Quan