Tranh tụng hành chính

  • Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự

    08:47:08   2016-10-12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính? Có được coi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?; Tòa án ấn định thời gian giao nộp tài liệu, chứng cứ nhưng đương sự không giao nộp thì Tòa án giải quyết như thế nào… là một số vấn đề đã được TANDTC giải đáp Để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ