Kiểu dáng công nghiệp

  • Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

    15:04:16  2016-08-29 a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. - Ra thông báo chấp

  • Dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ Dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

    Trong những năm qua tại Việt Nam nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và đăng ký các quyền liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ không ngừng tăng. Đáp ứng nhu cầu đó Công ty luật Hữu Nghị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, bảo gồm nhưng không hạn chế trong các nội dung sau: (i) Nghiên cứu, tư vấn thực hiện