Tư vấn đầu tư nước ngoài

 • Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

  Kể từ ngày 01/07/2015 Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực, căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thực hiện như sau: Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ

 • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của DN có vốn đầu tư nước ngoài Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của DN có vốn đầu tư nước ngoài

  Theo quy định tại Thông tư 19/2014/ TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam: Tài khoản bằng ngoại tệ hoặc

 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng theo Luật đầu tư 2014) Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng theo Luật đầu tư 2014)

  Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên. Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu,

 • Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Với kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về pháp luật đầu tư cũng như môi trường kinh doanh tại Việt Nam, Công ty luật Hữu Nghị cung ứng dịch vụ luật sư tư vấn, hỗ trợ và thực hiện các hạng mục công việc theo yêu cầu của Quý khách hàng trong các lĩnh vực đầu tư trong nước và nước ngoài. Tư vấn lập dự án đầu tư tại Việt Nam   Tư vấn đầu tư, dự án đầu tư (Quản trị pháp lý dự án) Luật sư hỗ trợ kỹ