Bằng sáng chế

  • Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

    09:35:13 2016-09-08 a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Xử lý đơn: + Trường hợp không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận duy trì hiệu lực văn bằng, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công

  • Thủ tục đăng ký sáng chế Thủ tục đăng ký sáng chế

    15:02:57 2016-08-29 1. Thủ tục đăng ký sáng chế a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay

  • Dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ Dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

    Trong những năm qua tại Việt Nam nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và đăng ký các quyền liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ không ngừng tăng. Đáp ứng nhu cầu đó Công ty luật Hữu Nghị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, bảo gồm nhưng không hạn chế trong các nội dung sau: (i) Nghiên cứu, tư vấn thực hiện