Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi theo Thông tư 24/2015/TT-BCT

VBMNgày 31/7/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 24/2015/TT-BCT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động (NLĐ) làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.
>> Hướng dẫn mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau:

  1. Thời giờ làm việc đối với NLĐ làm việc thường xuyên

– NLĐ làm việc thường xuyên theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:

+ Ca làm việc tối đa 12 giờ;

+ Phiên làm việc tối đa 28 ngày.

– Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc tại công trình dầu khí trên biển vào Nội quy lao động và thông báo cho NLĐ trước khi đến làm việc.

  1. Thời giờ làm việc đối với NLĐ làm việc không thường xuyên

– Thời giờ làm việc tiêu chuẩn

Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 1 năm của NLĐ làm việc không thường xuyên được tính như sau:

SGLVN=[(SNN – SNHN) x 12h]/2 

Trong đó:

SGLVN: Số giờ làm việc chuẩn trong năm

SNN: Số ngày trong năm

SNHN: Số ngày nghỉ hàng năm của NLĐ theo quy định của Bộ luật lao động

Trường hợp NLĐ chưa làm đủ 12 tháng trong năm, số ngày trong năm (SNN) và số ngày nghỉ hàng năm (SNHN) được tính tỷ lệ theo thời gian làm việc từ thời điểm NLĐ bắt đầu làm việc cho NSDLĐ trong năm đấy.

– Khi làm việc trên công trình dầu khí trên biển, NLĐ làm việc không thường xuyên theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:

+ Ca làm việc tối đa 12 giờ;

+ Phiên làm việc tối đa 45 ngày.

– NSDLĐ thỏa thuận với NLĐ về ca làm việc và phiên làm việc trước khi cử NLĐ làm việc không thường xuyên trên công trình dầu khí trên biển.

– Trong thời gian không làm việc trên công trình dầu khí trên biển, NLĐ làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ bù hoặc thực hiện công việc trên đất liền theo quy định pháp luật về lao động.

– Tổng số giờ làm việc bình thường trong năm của NLĐ làm việc không thường xuyên không được vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn quy định nêu trên.

  1. Thời giờ nghỉ ngơi

– Sau mỗi ca làm việc trên biển, NLĐ được bố trí nghỉ liên tục tối thiểu 10 giờ trước khi bắt đầu ca làm việc mới.

– NSDLĐ có trách nhiệm bố trí thời gian nghỉ giải lao giữa ca làm việc tính vào thời giờ làm việc, trong đó tổng thời gian nghỉ giữa ca làm việc tối thiểu 60 phút.

– Ngoài thời gian nghỉ giữa ca làm việc, sau mỗi phiên làm việc, NLĐ làm việc thường xuyên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó. NLĐ làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ phù hợp với tình hình công việc, nhưng không được thấp hơn 5 ngày liên tục.

  1. Nghỉ hàng năm

– NLĐ được nghỉ hàng năm, ngoài thời gian nghỉ giữa phiên làm việc, phù hợp với quy định pháp luật về lao động.

– Trường hợp không thể bố trí nghỉ hàng năm cho NLĐ, NSDLĐ thỏa thuận với NLĐ về việc nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ giữa các phiên.

  1. Nghỉ Lễ, Tết; Nghỉ việc riêng; Nghỉ không hưởng lương

– NLĐ được bố trí nghỉ Lễ, Tết; nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương phù hợp với quy định pháp luật về lao động.

– Trường hợp ngày nghỉ Lễ, Tết trùng với phiên làm việc, NLĐ được thanh toán tiền lương làm thêm giờ phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư 24/2015/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2015.

Tải văn bản tại đây

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH HỮU NGHỊ

Số 38 Kim Mã Thượng, Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 0945 865 586

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  luatsuhuunghi@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./. .

Sản Phẩm Liên Quan