Điểm tin văn bản nổi bật về đấu thầu, bất động sản

08:48:09 2016-07-19

Trong tuần qua (từ ngày 11 – 16/7/2016),nhiều văn bản liên quan đến đấu thầu, bất động sản được cập nhật… Trong đó, nổi bật là:

1. Giá dự thầu mua sắm hàng hóa khi đấu thầu qua mạng

Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016) quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Theo đó, quy định về giá dự thầu như sau:

– Giá dự thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó có thuế, phí, lệ phí (nếu có).

– Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu không đề cập về thuế, phí, lệ phí thì giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí.

Thuế, phí, lệ phí được áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

– Không áp dụng giảm giá trong đấu thầu qua mạng.

– Khi nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất qua mạng, Hệ thống tự động kết xuất giá dự thầu từ biểu mẫu dự thầu vào đơn dự thầu.

đấu thầu qua mạng

2. Hồ sơ đăng ký chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

Thông tư 19/2016/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016) hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại như sau:

– Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, gồm các nội dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu);

– Giấy tờ chứng minh có đủ số vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

– Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;

– Trường hợp thuộc diện chỉ định chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì nhà đầu tư còn phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp.

nhà ở thương mại

3. Tiêu chuẩn tối thiểu đối với căn hộ, căn nhà xã hội

Tiêu chuẩn tối thiểu đối với căn hộ, căn nhà xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư 20/2016/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016) như sau:

– Mỗi căn hộ, căn nhà xã hội phải đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

– Đối với căn hộ nhà chung cư phải đáp ứng tiêu chuẩn của căn hộ khép kín theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở, có diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh).

– Đối với căn nhà không phải căn hộ nhà chung cư phải đáp ứng:

+ Tiêu chuẩn về phòng ở quy định tại Điều 3 Thông tư này và phải được xây dựng khép kín (có phòng ở riêng, khu vệ sinh riêng);

+ Có diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh);

+ Đáp ứng các quy định về chất lượng công trình xây dựng từ cấp 4 trở lên theo pháp luật về xây dựng.

4. Hướng dẫn bố trí nhà ở tái định cư khi cải tạo chung cư

Thông tư 21/2016/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016) quy định về nguyên tắc thực hiện bố trí nhà ở tái định cư (TĐC) khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư như sau:

– Việc bố trí nhà ở TĐC phải thực hiện thông qua hợp đồng; và

– Phải căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

5. Hướng dẫn rõ về hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

Đây là nội dung được quy định cụ thể trong Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai có hiệu lực từ ngày 08/8/2016.

Tải văn bản pháp luật tại đây:

TT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 99_2015_NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015_19_2016_TT-BXD_297607

TT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100_2015_NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI_20_2016_TT-BXD_317043

TT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101_2015_NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ_21_2016_TT-BXD_296578

TT QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU MUA SẮM HÀNG HÓA ĐỐI VỚI ĐẤU THẦU QUA MẠNG_07_2016_TT-BKHDT_317089

TTLT QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN, LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT_88_2016_TTLT_BTC-BTNMT_316937

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH HỮU NGHỊ

Số 38 Kim Mã Thượng, Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 0945 865 586

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  luatsuhuunghi@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

.

Sản Phẩm Liên Quan