Hệ thống văn bản về Pháp luật Đất đai

08:38:05  2016-11-29

Công ty luật TNHH Hữu Nghị cập nhật Luật Đất đai 2013 và các Nghị định, Thông tư liên tịch, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 (còn hiệu lực) để quý khách hàng thuận tiện theo dõi và áp dụng.

STT

Loại văn bản

Số hiệu

Tiêu đề

Ngày có hiệu lực

1

Luật

45/2013/QH13

Luật Đất đai 2013

01/7/2014

2

Nghị định

135/2016/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/11/2016

3

35/2015/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

4

104/2014/NĐ-CP

Quy định về khung giá đất

29/12/2014

5

102/2014/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

25/12/2014

6

47/2014/NĐ-CP

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/7/2014

7

46/2014/NĐ-CP

Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/7/2014

8

45/2014/NĐ-CP

Thu tiền sử dụng đất

01/7/2014

9

44/2014/NĐ-CP

Quy định về giá đất

01/7/2014

10

43/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

01/7/2014

11

Thông tư liên tịch

87/2016/TTLT-BTC-BTNMT

Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất

08/8/2016

12

12/2016/TTLT-BTNMT-BTC

Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

08/8/2016

13

15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

19/5/2015

14

14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

20/5/2015

15

Thông tư

77/2014/TT-BTC

Hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/8/2014

16

76/2014/TT-BTC

Hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

01/8/2014

17

24/2014/TT-BTNMT

Hồ sơ địa chính

05/7/2014

18

02/2015/TT-BTNMT

Hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

13/3/2015

19

28/2014/TT-BTNMT

Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

17/7/2014

20

29/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

17/7/2014

21

09/2015/TT-BTNMT

Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

07/5/2015

22

30/2014/TT-BTNMT

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

17/7/2014

23

36/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

13/8/2014

24

61/2015/TT-BTNMT

Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

01/3/2016

25

37/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

13/8/2014

26

25/2014/TT-BTNMT

Bản đồ địa chính

05/7/2014

27

23/2014/TT-BTNMT

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

05/7/2014

28

34/2014/TT-BTNMT

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

13/8/2014

29

35/2014/TT-BTNMT

Điều tra, đánh giá đất đai

13/8/2014

30

42/2014/TT-BTNMT

Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

11/9/2014

31

18/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

07/3/2016

32

19/2016/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa

10/8/2016

33

60/2015/TT-BTNMT

Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

01/02/2016

34

Quyết định

1989/QĐ-BTC

Đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

14/8/2014

35

1351/QĐ-BTNMT

Đính chính Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

04/6/2015

36

63/2015/QĐ-TTg

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

01/02/2016

Tải văn bản pháp luật tại đây:

phapluatdatdai

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH HỮU NGHỊ

Số 38 Kim Mã Thượng, Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 0945 865 586

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  luatsuhuunghi@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

  .

Sản Phẩm Liên Quan