Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

14:35:24  2016-12-15

Công ty Luật TNHH Hữu Nghị gửi đến quý khách hàng lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017 như sau:

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất

DN khai thuế GTGT theo quý

DN khai thuế GTGT theo tháng

Tháng 1

20/01/2017

Tờ khai thuế TTĐB T12/2016 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T12/2016

Tờ khai thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T12/2016 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T12/2016 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T12/2016 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T12/2016

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T12/2016

30/01/2017

Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

 

Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp lệ phí môn bài năm 2017

Nộp lệ phí môn bài năm 2017

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2016

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2016

Tháng 2

20/02/2017

Tờ khai thuế TTĐB T01/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T01/2017

Tờ khai thuế TNCN T01/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T01/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T01/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T01/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T01/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T01/2017

Tháng 3

20/3/2017

Tờ khai thuế TTĐB T02/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T02/2017

Tờ khai thuế TNCN T02/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T02/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T02/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T02/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T02/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T02/2017

30/3/2017

Quyết toán thuế TNDN năm 2016

Quyết toán thuế TNDN năm 2016

Quyết toán thuế TNCN năm 2016

Quyết toán thuế TNCN năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

Tháng 4

20/4/2017

Tờ khai thuế TTĐB T3/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T3/2017

Tờ khai thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T3/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T3/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T3/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T3/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T3/2017

Tháng 5

03/5/2017

(do 30/4/2017 là chủ nhật+ Nghỉ lễ 30/4 và 1/5)

Tờ khai thuế GTGT Quý I/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tờ khai thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

22/5/2017

(do 20/5/2017 là thứ 7)

Tờ khai thuế TTĐB T4/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T4/2017

Tờ khai thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T4/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T4/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T4/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T4/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T4/2017

Tháng 6

20/6/2017

Tờ khai thuế TTĐB T5/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T5/2017

Tờ khai thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T5/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T5/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T5/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T5/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T5/2017

Tháng 7

20/7/2017

Tờ khai thuế TTĐB T6/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T6/2017

Tờ khai thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T6/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T6/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T6/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T6/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T6/2017

31/7/2017

(do 30/7/2017 là Chủ nhật)

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tờ khai thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tháng 8

21/8/2017

(do 20/8/2017 là Chủ nhật)

Tờ khai thuế TTĐB T7/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T7/2017

Tờ khai thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T7/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T7/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T7/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T7/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T7/2017

Tháng 9

20/9/2017

Tờ khai thuế TTĐB T8/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T8/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T8/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T8/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T8/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T8/2017

Tháng 10

20/10/2017

Tờ khai thuế TTĐB T9/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T9/2017

Tờ khai thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T9/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T9/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T9/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T9/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T9/2017

30/10/2017

Tờ khai thuế GTGT Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Tờ khai thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Tháng 11

20/11/2017

Tờ khai thuế TTĐB T10/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T10/2017

Tờ khai thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T10/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T10/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T10/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T10/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T10/2017

Tháng 12

20/12/2017

Tờ khai thuế TTĐB T11/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế GTGT T11/2017

Tờ khai thuế TNCN T11/2017  (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T11/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T11/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế tài nguyên T11/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T11/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T11/2017

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

– Luật Kế toán 2003, 2015

Lưu ý:

– Doanh nghiệp mới thành lập nộp Tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Doanh nghiệp đang hoạt động và nộp thuế môn bài trước ngày 01/01/2017 thì chỉ phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài nếu có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định giày mcqueen f1 giá bảo nhiều mức thu lệ phí môn bài phải nộp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH HỮU NGHỊ

Số 38 Kim Mã Thượng, Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 0945 865 586

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  luatsuhuunghi@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

.

Sản Phẩm Liên Quan