Lưu ý treo biển hiệu của doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp và trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý quy định về treo biển hiệu của doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp phải treo biển tại trụ sở và phải đảm bảo yêu cầu về mỹ quan, chữ viết, vị trí và nội dung biển hiệu của doanh nghiệp như sau:

  1. Về mỹ quan, chữ viết biển hiệu của doanh nghiệp:
  2. a) Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan;
  3. b) Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài doanh nghiệp phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.
  4. Về vị trí biển hiệu của doanh nghiệp:

Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của doanh nghiệp; mỗi doanh nghiệp chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với doanh nghiệp khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

  1. Về Nội dung biển hiệu của doanh nghiệp:
  2. a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp của doanh nghiệp (thông thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư);
  3. b) Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập doanh nghiệp;
  4. c) Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;
  5. d) Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp(đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

đ) Địa chỉ giao dịch, số điện thoại;

  1. e) Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

Đối với hành vi không treo biển tại trụ sở của doanh nghiệp: bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

 Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH HỮU NGHỊ

Số 38 Kim Mã Thượng, Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 0945 865 586

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: luatsuhuunghi@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./. .

Sản Phẩm Liên Quan