Rút ngắn thời gian đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

08:53:48  2017-05-03

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐThướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đăng ký doanh nghiệp

Nội dung chính của Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT là hướng dẫn trình tự thực hiện cơ chế liên thông giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài (gọi tắt là nhà đầu tư) và doanh nghiệp.

Lấy một dẫn chứng cụ thể để thấy rõ hơn tính thuận lợi và tiết kiệm của cơ chế này:

Theo quy định tại Điều 26 của Luật Đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nếu thuộc các trường hợp sau đây:

– Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

– Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp sẽ dẫn đến nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế nhận vốn góp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản thông báo chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư đó.

Sau khi đã có văn bản chấp thuận, nhà đầu tư mới có thể thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; Đồng thời, doanh nghiệp nhận vốn góp mới có thể hoàn thành hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, như: đăng ký thay đổi vốn điều lệ, đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập; đăng ký thay đổi thành viên công ty,….

Cụ thể hơn, nhà đầu tư góp vốn để trở thành thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà thuộc các trường hợp nêu trên. Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận được văn bản chấp thuận về việc góp vốn.

Công ty nhận vốn góp có nghĩa vụ đăng ký thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới theo quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 45 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ yêu cầu phải có văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn và thủ tục này được giải quyết trong thời hạn 03 ngày.

Như vậy, để chính thức trở thành thành viên mới của công ty, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký góp vốn; Sau khi nhận được văn bản chấp thuận thì cung cấp cho công ty nhận vốn góp để công ty hoàn tất hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên. Vị chi, là có thể mất 18 ngày để hoàn thành các thủ tục – khá mất thời gian.

Nay, theo cơ chế liên thông này, nhà đầu tư hoặc công ty nhận vốn góp có thể nộp chung hồ sơ đăng ký góp vốn và đăng ký thay đổi thành viên tại bộ phận giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo trình tự giải quyết được hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT thì cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ song song thực hiện giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền của mình thông qua việc trao đổi thông tin lẫn nhau.

Như vậy, lợi ích trước hết là nhà đầu tư, doanh nghiệp không phải lệ thuộc vào kết quả của thủ tục này để có thể bắt đầu thực hiện thủ tục khác. Thêm vào đó, là thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả sẽ được rút ngắn đáng kể; Vì, tuy có thời hạn giải quyết hồ sơ khác nhau nhưng 02 cơ quan cùng song hành giải quyết.

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2017 và hy vọng sớm được triển khai thực hiện trên toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Tải văn bản pháp luật tại đây:

Thông tư 02_2017_TT-BKHDT phối hợp giải quyết đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp với nhà đầu tư nước ngoài

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH HỮU NGHỊ

Số 38 Kim Mã Thượng, Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 0945 865 586

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  luatsuhuunghi@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

.

Sản Phẩm Liên Quan